Design

Najdôležitejšie rozdiely medzi grafickým dizajnom a UX dizajnom

René Sekelský
12. 11. 2019
16420 pozretí
Design
René Sekelský
16420 pozretí
12. 11. 2019

Najdôležitejšie rozdiely medzi grafickým dizajnom a UX dizajnom

Jednoznačne definovať odvetvia dizajnu nie je úplne čierno-biele. Pestré sú aj definície toho, čo je grafický a čo vizuálny dizajn. A potom je tu ešte UX a UI dizajn. Kam tieto jednotlivé odvetvia v hierarchii dizajnu patria? Existuje vôbec nejaká? A v akých vzájomných súvislostiach spolu tieto odvetvia fungujú?

Aj nad týmito otázkami som sa ako grafický dizajnér musel pri oboznamovaní sa s UX dizajnom zamýšľať.

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim zhrnúť odpovede, na ktoré som prišiel, a vysvetlím vám, prečo si myslím, že grafický dizajn a UX dizajn nie sú pojmy, medzi ktoré môžete len tak šupnúť slovo verzus.

Grafický dizajn 

Začnime teda pri grafickom dizajne. Dalo by sa povedať, že grafický dizajn je určitá forma umenia s cieľom vizuálne odkomunikovať nejakú ideu. Je aplikovateľný tak na digitál, ako aj na tlačovú formu či rôzne hmatateľné predmety.

Grafický dizajnér vytvára dizajnové riešenia, ktoré by mali mať na používateľa nejaký vizuálny dopad. Snaží sa vytvoriť vizuálny koncept, ktorým sprostredkuje nápad, a to ručne, pomocou softvéru alebo spojením oboch.

Najčastejšie sa tento vizuálny koncept navrhuje s cieľom používateľa zaujať a inšpirovať, vyvolať v ňom emóciu. Môže byť použitý na skutočne hocičom, cez reklamné aj nie reklamné predmety, oblečenie, bannery, ale aj webstránky a digitálne reklamy.

Ten najlepší z najlepších dizajnov sa stáva priam ikonickým, zapamätateľným a rozpoznateľným. Napríklad taký nápis Coca-Cola či Apple logo.

Ak by sme sa bavili o tvorbe identity značky, pri jej úplnom zrode stojí vizuálny dizajnér. Ten má za úlohu vytvoriť dizajn manuál, ktorý obsahuje všetky fonty, farby, tvary a, samozrejme, myšlienku, ktorú v danej značke vidí a plánuje komunikovať.

Takýto dizajn manuál následne slúži grafickému dizajnérovi. V mnohých prípadoch však všetko robí jedna a tá istá osoba. Hlavný zámer je ale u oboch rovnaký. Cieľom je vytvoriť esteticky hodnotný vizuál/dizajn, ktorý vyvolá emóciu a zanechá dojem.

Grafický dizajn Marketinger hrnčekov.

To, že dnešnej dobe kraľuje digitál, už hádam všetci vnímame. Prejavuje sa to, samozrejme, vo viacerých odvetviach a vnímame to aj my dizajnéri. Vďaka digitálnemu boomu je po nás narastajúci dopyt a dynamikou trhu vzniká stále viac možností, na ktoré sa môžeme v rámci dizajnu užšie špecializovať.

UX dizajn 

O UX dizajne sa toho popísalo už mnoho, takže teraz len v skratke. Pôvodný názov z angličtiny UX design vznikol zo spojenia User Experience – v preklade používateľská skúsenosť.

Tento druh dizajnu má teda na starosti navrhnúť web tak, aby bol bezchybne funkčný, jasný a zrozumiteľný pre každého cieľového používateľa.

Práca každého UX dizajnéra sa začína podrobnou analýzou, v ktorej sa snaží zozbierať čo najviac užitočných dát. Analýza zahŕňa analýzu trhu, rozhovory s vybranou vzorkou respondentov, rôzne dotazníky a následné vytváranie persón.

Získané dáta UX dizajnér spracuje a na základe výsledkov sa pustí do tvorby microwireframu.


Wireframe webstránky na papieri. Zdroj: Marketinger

Tento ručný nákres sa vyhotovuje väčšinou v niekoľkých verziách a následne sa pretvára do wireframu v digitálnej podobe.


Wireframe webstránky v digitálnej podobe. Zdroj: Marketinger

Wireframe tvorí základný kameň webu, z ktorého vzniká prvý prototyp. Prototyp je vlastne klikateľná verzia wireframu bez samotnej grafiky.

Pred navrhnutím grafického dizajnu webu je potrebné prototyp otestovať a zaistiť, že je web navrhnutý funkčne a jednoducho sa používa.

Až po týchto krokoch sa proces tvorby webu dostáva k samotnému grafickému dizajnu. Ten by mal byť, samozrejme, vizuálne prívetivý, no nemal by nijako narúšať funkčnosť webu.


Návrh webstránky aj s grafickým dizajnom. Zdroj: Marketinger

Ako ich teda porovnať?

Na záver skúsim zodpovedať otázky, ktoré som položil hneď v úvode článku.

Čo sa týka hierarchie dizajnu, tak tá existovať môže, no tiež nemusí. Nikde to totiž nie je jasne stanovené ani o tom žiaden dizajn guru nenapísal manifest. Pokiaľ máte analytické myslenie, nejakú ste si už možno vytvorili sami.

Predstavte si však dizajn ako hlavný dom, ktorý zastrešuje rôzne typy dizajnov – sem by sme mohli zaradiť spomínaný grafický dizajn a UX dizajn.

Môžu ale tieto druhy dizajnov fungovať samostatne? Ak sme stále pri tvorbe webu, ani veľmi nie. Navzájom sa dopĺňajú a odvíjajú sa jeden od druhého.

Na druhej strane, grafický dizajn sa netýka len a výlučne tvorby webu či aplikácií, ako to je pri UX dizajne.

Ak teda UX dizajn vychádza z dát a povedzme vedy, grafický dizajn vychádza z vízie, umenia a emócie. Umenie a veda sú istým spôsobom protiklady, ale predsa len sa nájdu prieniky, keď jedno bez druhého nedokáže fungovať. Podobný vzťah vo mne evokujú tieto dva druhy dizajnu. 

Ich existencia nie je vzájomne podmienená, no keď sa spoja, výsledkom je kvalitný digitálny produkt.

René Sekelský

Som mladý pragmatik, ktorý pravdepodobne mladým ešte veľmi dlho ostane. Môj rukopis grafického dizajnéra je do veľkej miery inšpirovaný štýlom života, ku ktorému inklinujem. Dokážem sa zapáliť pre vec, bavia ma extrémne športy a dynamika života.

Mohlo by vás zaujímať