Traffic

Optimalizujete produktové podstránky a blog na rovnaké kľúčové slová? Konkurujete sami sebe

Mátyás Csernák
27. 06. 2016
20663 pozretí
Traffic
Mátyás Csernák
20663 pozretí
27. 06. 2016

Optimalizujete produktové podstránky a blog na rovnaké kľúčové slová? Konkurujete sami sebe

Mnohí ľudia si myslia, že tvorbou obsahu na blog pomáhajú k zvýšeniu organickej návštevnosti. Aj preto je publikovanie článkov považované za jeden zo zaužívaných nástrojov SEO. Sčasti je to síce pravda, avšak dovolím si tvrdiť, že tieto dve marketingové aktivity nemôžeme hádzať do jedného vreca.

SEO a content marketing sú veľmi úzko prepojené metódy online marketingu a ich vzájomným zladením na jednu stratégiu môžeme výsledný efekt jednej aj druhej aktivity zlepšiť. To sa však dá len v prípade, ak spomenuté metódy prepojíte správnym spôsobom.

V tomto článku preto poukážem na jednotlivé fakty, ako Google vníma pridávanie podstránok na blog, a odporučím vám tiež zopár tipov z osobných skúseností, ktoré môžu byť pre vás nápomocné, ak aktívne vykonávate SEO aktivity a zároveň blogujete podľa vopred určeného redakčného kalendára, alebo jednoducho nad takýmito aktivitami uvažujete.

Základom v online sú kľúčové slová

Áno. Základom sú kľúčové slová. Znie to už možno ako klišé, ale je to tak.

Kľúčové slová sú totiž momentálne hlavným “spájacím prvkom” medzi vstupnou stránkou a návštevníkom, ktorý cez vyhľadávač hľadá odpovede na svoj problém.

Tu sa nám však vynára dôležitá otázka: Skutočne rozumieme všetkým kľúčovým slovám do takej miery, že dokážeme pochopiť motiváciu človeka, ktorý ich do vyhľadávača zadáva?

Preto je dôležité si ešte pred začatím akýchkoľvek SEO či content marketingových aktivít pripraviť celkovú analýzu kľúčových slov s čo najviac relevantnými výrazmi a dátami spojenými s kľúčovými slovami (viac o kľúčových slovách a ich analýze nájdete v tomto článku), aby sme viac spoznali správanie našej cieľovej skupiny v prostredí SEM marketingu, ako aj konkurenciu.

O výbere kľúčových slov v linkbuildingovom pláne rozhodujte strategicky, nie iba analyticky

Pomerne často sa stretávam s projektmi, v rámci ktorých už klient pred začatím spolupráce s našou agentúrou vykonával nejaké SEO aktivity (off-page aj on-page).

To väčšinou znamená, že v histórii Google index registra je už kopec záznamov, pri ktorých neraz zisťujem, že vyhľadávač pod niektorými kľúčovými slovami indexuje nesprávne podstránky (chápte ako nerelevantné), respektíve sa nami požadovaná vstupná stránka nachádza na horších pozíciách ako nejaká iná v rámci tej domény.

V takomto prípade vždy vykonám hlbšiu analýzu konkrétnych vstupných stránok a zistím dôvod, prečo to tak je. A to je zároveň aj dôvod, prečo som sa rozhodol napísať tento článok.

Najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávam, sú tieto:

 

Nasilu natlačené kľúčové slová

Na mysli mám natlačené kľúčové slová do on-page prvkov čisto len z analytických dôvodov. Čiže napríklad to, keď bola stránka vytvorená len na základe najvyhľadávanejšieho kľúčového slova.

Ako sa hovorí, je lepšie raz niečo vidieť ako stokrát počuť, a preto vám to pre lepšie pochopenie znázorním nasledovne:

URL adresa www.mojadomena.sk/e-shop/imunita

Title nadpis Imunita

H1 nadpis Imunita

Meta description Imunita je xxx xxxxxxx xx x xxx xxx xxx imunita xxxxxx imunita

Obsah stránky Imunita xxxxxx imunita xxx xxxxxxxx xx xxx imunita xx imunita

ALT popis obrázku Imunita

 

Z URL podstránky je zrejmé, že ide o nejakú e-shopovú kategóriu s produktmi na zlepšenie imunity. Prečo potom optimalizovať stránku iba na kľúčové slovo “imunita”?

Konkrétne toto kľúčové slovo je na Slovensku vyhľadávané 3000-krát mesačne. Dovoľujem si však tipnúť, že približne 30 % zo všetkých vyhľadávajúcich budú študenti, ktorí hľadajú nejaké materiály o imunite k zajtrajšej písomke.

Tento výraz je zároveň taký všeobecný, že z dôvodu vysokej konkurencie SEO budeme o dobré pozície musieť bojovať dlhé mesiace a ani potom s najväčšou pravdepodobnosťou nebudeme mať o dobrý konverzný pomer postarané.

My však chceme na stránku pritiahnuť ľudí, ktorí majú záujem niečo si kúpiť, a sú teda pripravení vykonať konverziu. Preto všetky dôležité konverzné vstupné stránky optimalizujeme na špecifickejšie kľúčové výrazy, ktoré ľudia riešia a vyhľadávajú, ako napríklad “lieky na posilnenie imunity” alebo “prípravok na imunitu”.

 

Na jedno kľúčové slovo je optimalizovaných viac podstránok

Stretol som sa aj prípadom, keď boli na stránke vytvorené rôzne typy vstupných stránok, optimalizovaných na rovnaké kľúčové slovo. Napríklad takto:

www.mojadomena.sk/e-shop/imunita

www.mojadomena.sk/blog/imunita

www.mojadomena.sk/poradna/imunita

 

Predstavte si, že robíte linkbuilding na produktovú podstránku a snažíte sa vylepšiť pozície tejto stránky, aby sa návštevníci z výsledkov vyhľadávania v čo najväčšej miere preklikávali na produktovú podstránku a zároveň čo najviac konvertovali.

Na druhej strane však ľudia zdieľajú aj vaše články z blogu zo sekcie “Imunita” alebo samotnú poradňu s rovnakými on-page prvkami, akými disponuje produktová podstránka.

Skúsme sa vžiť do situácie pavúčika Google, keď si precrawluje odkazy smerujúce na vyššie uvedené podstránky na rôznych weboch, portáloch a sociálnych sieťach a dostane sa do akejsi mätúcej situácie: ktorá z podstránok je teda najrelevantnejšia pre výraz “imunita”?

 

 

Aby sme sa vyhli takýmto nedorozumeniam, odporúčam ku každej podstránke “napárovať” nejaké hlavné, longtailové kľúčové slová, ktoré maximálnym možným spôsobom vystihujú to, čo danou stránkou chceme návštevníkom ponúkať.

Napríklad, v spojení s imunitou ľudia môžu mať záujem o viacero vecí: o konkrétny produkt, o rady odborníka, o tipy, články a podobne. Ponúknime im preto vždy to, o čo majú záujem. Vcelku jednoducho to zistíme z analýzy kľúčových slov.

 

Príklad:

www.mojadomena.sk/e-shop/lieky-na-imunitu

www.mojadomena.sk/poradna/oslabena-imunita

www.mojadomena.sk/blog/ako-posilnit-imunitu

 

Samozrejme, dbáme aj na ďalšie on-page prvky, ako H1, Title, Meta, Alt či obsah.

 

Relevancia vstupných stránok

Častou chybou niektorých webov je tiež to, že obsahy ich podstránok zahŕňajú kľúčové slová s menšou relevanciou len preto, lebo sú viackrát vyhľadávané. To však nie je to najlepšie riešenie.

Ako som už aj vyššie spomínal, zamyslime sa nad tým, či chceme na danú vstupnú stránku pritiahnuť 1000 menej relevantných návštevníkov alebo 500 relevantných. Zbytočne pritiahneme na web čo najviac ľudí, keď bude bounce rate (miera okamžitých odchodov) stále vysoká a k očakávaným konverziám dôjde len zriedkavo.

SEO vs. content alebo SEO ft. content?

Praktizujete na vašom webe content marketing aj SEO? Potom by ste mali týmto dvom kanálom určiť takú stratégiu, aby si navzájom v očiach Google nekonkurovali.

Všetci vieme, že content marketing je mimo iného jedným z hlavných nástrojov zvýšenia organickej návštevnosti, a preto by mala stratégia obsahového marketingu čo najviac so SEO spolupracovať.

Pridávaním článkov na blog nám vznikajú nové a nové podstránky, ktoré Google – aj keď si všíma, že sú to blogové články – zaraďuje do výsledkov vyhľadávania rovnako ako akúkoľvek inú podstránku v rámci tej istej domény, pre ktorú je indexácia povolená.

Výhodou týchto stránok je to, že vyhľadávací algoritmus prihliada na dátum ich publikovania. A vieme, že aktuálnosť majú vyhľadávače radi.

Rozdeľte kľúčové slová na blogové a produktové

S výrazmi “blogové kľúčové slová” a “produktové kľúčové slová” ste sa ešte možno nestretli. Ide totiž o našu internú terminológiu, ktorú používame pri segmentovaní kľúčových slov podľa orientácie, kam majú smerovať. 

Zmyslom segmentovania kľúčových slov do týchto dvoch kategórií je logické rozdelenie kľúčových slov podľa ich významu, kde sa treba zameriavať hlavne na to, v akej fáze nákupného procesu sa môže človek nachádzať, keď si do vyhľadávača zadá dané kľúčové slovo.

Príklad:
 

Takéto rozdelenie kľúčových slov však ale neznamená, že sa na iných podstránkach, ako tých, do ktorých sú zaradené, nemôžu objaviť.

Samozrejme, obsah treba vytvárať prirodzene, pretože pre Google by možno bolo veľmi podozrivé, že sa na jednej podstránke nachádza primárne jeden typ kľúčových slov. Preto je optimálne, ak pre každú podstránku určíme konkrétne primárne kľúčové slová do on-page prvkov, čo pre Google bohate stačí na pochopenie contentu a tiež ako pomoc pri zoradení podstránok vo výsledkoch vyhľadávania podľa relevancie.

 

Príklad: Blogový článok

URL adresa www.mojadomena.sk/blog/5-tipov-ako-posilnit-imunitny-system

Title nadpis 5 tipov, ako posilniť imunitný systém | Mojadomena.sk

H1 nadpis 5 tipov, ako posilniť imunitný systém

Meta description Oslabená imunita je xxx xx x xx xx príznaky slabej imunity...

Obsah stránky Slabá imunita xxxxxx ako zlepšiť imunitu xxx xxxxxxx xx xxx

ALT popis obrázku Ako posilniť imunitný systém

 

Stretávam sa tiež s projektmi, kde sa klient pri off-page aktivitách snaží vytiahnuť pozície produktových podstránok pre všetky kľúčové slová v danej sfére, a to v záujme zvýšiť počet vykonaných konverzií.

Poďme na to ale trochu viac logicky. Ak si človek do vyhľadávača zadá kľúčové slovo “ako posilniť imunitu”, pravdepodobne ho nejaký článok alebo fórum zaujme viac ako konkrétny produkt, kedže si vyhľadáva nejaké možnosti alebo tipy, pomocou ktorých si môže imunitu posilniť.

Osobne si myslím, že ak takýto človek natrafí na dobre napísaný blogový článok s relevantným CTA prvkom, je väčšia šanca, že vykoná konverziu, ako keby sme ho smerovali hneď na nejaký konkrétny produkt.

Ak návštevníci nie sú pripravení nakúpiť, nesnažme sa im za každú cenu predať produkt. Môžeme ich odplašiť.

Do linkbuildingovej stratégie zapojte aj výstupy content marketingu

Dobre vieme, že on-page SEO samo o sebe negarantuje dobré výsledky. Správne nastavené on-page prvky (URL, H1, Meta, Alt a pod…) sú síce dobrým štartom, ale ak chceme dosiahnuť dobré pozície vo výsledkoch vyhľadávania, musíme umiestňovať kvalitné a relevantné odkazy z rôznych webov smerujúce na naše landing pages. Je to dôležité preto, aby si Google všímal, že na podstránky sa referuje aj z iných zdrojov. Tým pádom danej podstránke zvýši pozíciu pre kľúčové slovo, ktoré je v texte odkazu.

Takýmto spôsobom napokon Google viac presvedčíme o tom, že naše podstránky si zaslúžia dobré pozície – kedže na ne referujú aj iné weby s podobným contentom alebo kontextom.

Do tvorby plánu na rozširovanie odkazového portfólia však netreba zabudnúť zakomponovať ani naše blogové články, ktoré sú publikované a ktoré sa idú publikovať v najbližšom období. Z tohto dôvodu je dôležité, aby SEO špecialista mal prehľad o činnostiach content tímu, a to najlepšie nazdieľaním redakčného kalendára.

Ak pri tvorbe linkbuildingovej stratégie už máme k dispozícii informácie o dátume publikovania článkov, ktoré sa idú publikovať, odkazujme teda aj na tieto články.

Výhodou týchto blogových podstránok je ich aktuálnosť. Ak si naplánujeme odkazy aj na čerstvo publikovaný článok Téma XY, ktorý je optimalizovaný pre isté kľúčové slová XY, Google to určite ocení dobrými pozíciami vo výsledkoch vyhľadávania.

Takýmto spôsobom vieme dosiahnuť lepší efekt, ako keby sme umiestňovali odkazy bez prehľadu o stratégii content marketingu.

Zhrnutie

Aby ste sa nakoniec v obsahu článku nezamotali, pripravil som pre vás stručné zhrnutie toho najpodstatnejšieho, čo vám môže pomôcť pri zvyšovaní organickej návštevnosti vašej webstránky:

pred začatím SEO a content marketingu si vždy pripravte hĺbkovú analýzu kľúčových slov

rozdeľte kľúčové slová podľa charakteru a teda toho, kam majú smerovať

definujte hlavné kľúčové slová pre vstupné stránky

neoptimalizujte viacero podstránok na jedno hlavné kľúčové slovo – išlo by o takzvaný SEO kanibalizmus

dbajte na relevanciu – pri tvorbe obsahu používajte také kľúčové slová, ktoré tam naozaj patria

podstránky blogových článkov optimalizujte rovnakým spôsobom ako produktové podstránky

do linkbuildingového plánu zapojte aj články, ktorých publikovanie je vopred naplánované

 

A akú stratégiu na oslovenie vašej nerozhodnej cieľovej skupiny by ste si zvolili vy?

Mátyás Csernák V Marketingeri pôsobím ako SEO špecialista. Baví ma webová analytika a všetko, čo má na ňu vplyv. Najviac ma dokážu potešiť výsledky z kampaní, ktoré vznikli v našich hlavách. V chápaní čísel z týchto výstupov sa snažím neustále zlepšovať. Okrem toho sa venujem komponovaniu hudby, vodným športom a rybárčeniu, no ani vypiť pivo na ex by nemal byť problém.

Mohlo by vás zaujímať