Automation

S eyerimom sme si dôverovali už v začiatkoch. Dlhoročná spolupráca na automatizácii sa nám vyplatila

Vladimír Darák
12. 07. 2020
13669 pozretí
Automation
Vladimír Darák
13669 pozretí
12. 07. 2020

S eyerimom sme si dôverovali už v začiatkoch. Dlhoročná spolupráca na automatizácii sa nám vyplatila

Spolupráca Marketingeru a eyerimu sa začala pred viac ako štyrmi rokmi. V tom čase sa dva tímy mladých ľudí s pomerne málo skúsenosťami, no veľkými ambíciami, zhodli na tom, že spoločne dobyjú internety.

Naším prvým spoločným projektom bolo testovanie použiteľnosti a zlepšovanie konverzného pomeru e-shopu eyerim. Už zakrátko sme však otvorili aj tému automatizácie a e-mailingu. 

Keďže sme už v tom čase boli certifikovaným partnerom nástroja Exponea, výber riešenia bol jasný.

Tím v eyerime sa vtedy podstatne líšil od toho dnešného. Pri implementácii nástroja sa táto najrýchlejšie rastúca online očná optika v strednej Európe skladala približne z piatich ľudí. O pozíciách e-mailingových špecialistov sa nám vtedy iba snívalo.

No práve takto sme v eyerime a Marketingeri začali budovať dnes už vytestované a vyzreté procesy v oblasti e-mailingu a automatizácie.

Od implementácie k prvým kampaniam

Nástroj Exponea sme na konci roka 2016 implementovali na sedem domén, keďže eyerim už vtedy fungoval na viacerých európskych trhoch.

Hneď na začiatku spolupráce sme si stanovili dva hlavné ciele – budovanie databázy odberateľov newslettra a zachraňovanie opusteného košíka.

Eyerim do tej doby pracoval s e-mailingom sporadicky a na budovanie databázy a e-mailing používali kombináciu viacerých nástrojov. To im však neumožňovalo držať všetky dáta pokope a tvoriť komplexnejšie stratégie.

Implementáciou toolu Exponea sa však nutnosť využívania viacerých riešení okamžite vyriešila.
 

Rozširovanie databázy e-mailov

Dovtedajšiu databázu odberateľov sme preniesli importom do Exponey a e-mailing sa mohol začať.

Zároveň sme pripravili newsletter subscription kampaň, v rámci ktorej sme od zákazníkov získavali nové e-maily za zľavu pri prvom nákupe.

Touto jednoduchou kampaňou, ktorá tvorí základ pri všetkých Exponea spoluprácach, sme od začiatku budovali databázu, ktorú dnes tvoria státisíce aktívnych subscriberov.

Takto vyzeral jeden z prvých eyerim bannerov na získavanie nových subscriberov z roku 2016.

Záchrana opustených košíkov

Jedným z hlavných dôvodov, prečo prejsť na Exponeu, bol vysoký pomer opustených košíkov.

V eyerime opustené košíky dovtedy nijako nezachraňovali, a preto naše priority spočívali práve na tejto kampani.

Už pri prvých verziách scenára sme sa zamerali na sekvenciu e-mailov a niekoľkými po sebe nasledujúcimi e-mailami sme oslovovali zákazníka, ktorý nedokočil nákup.

Samozrejme, ostro sme sledovali, ako sa zákazník medzi jednotlivými e-mailami správa a na základe vykonaných akcií sme ďalší e-mail buď zaslali, alebo nezaslali.

Hneď po prvých mesiacoch sa nám podarilo vytestovať najlepšie fungujúce časové sekvencie a obrat z kampane opustených košíkov tvoril v tom čase už 7 % celkového obratu eyerimu.


Prvá verzia e-mailu opusteného košíka.

Seriózny e-mailing

Koncom roku 2017 už bola Exponea plne integrovaná na viac ako desiatich eyerim doménach. 

Výhodou našej spolupráce bolo, že tím v eyerime si od začiatku uvedomoval dôležitosť práce s e-mailingom, ako aj to, že dlhodobé budovanie databázy subscriberov sa vypláca.

Klient si tak rýchlo vytvoril a osvojil procesy pri tvorbe pravidelných e-mailingových kampaní. 

Nebránil tomu ani fakt, že každý newsletter museli pripravovať s predstihom niekoľkých dní a zabezpečiť jeho preklad do viac ako 10 jazykov.

Eyerimáci sa neustále venovali aj optimalizácii obsahu a dizajnu newslettrov. Širší tím copywriterov, UX a grafických dizajnérov tak v niekoľkých vlnách pracoval na vytvorení viacerých verzií newsletterov, ktoré v nástroji Exponea vzájomne testovali.

Dôležité bolo dosahovať čo najvyššie miery otvorenosti, prekliku a, samozrejme, dokončení nákupu.

Príklady eyerim newslettrov a ich postupného vývoja.

Príklad nastavenia e-mailového AB testu: Exponea dokáže viaceré verzie e-mailu otestovať na menšej vzorke zákazníkov a víťaznú verziu následne rozoslať celej databáze. Pomáha tak marketingovému tímu vyhnúť sa rozhodnutiam na základe domnienok a poslať tak skutočne lepšiu verziu e-mailu.

Prepojenie e-mailingu s kampaňami na e-shope

Keďže klient mal už zakrátko e-mailing v malíčku, hľadali sme spôsob, akým komunikovať aktuálne kampane nielen v e-mailoch, ale tiež priamo na e-shope.

Voľba padla na jednoduché, avšak efektívne ribbony, ktoré sa počas kampaní vkladajú na e-shop.

Takto sa zobrazuje návštevníkovi e-shopu ribbon s dynamickým odpočítavaním.

Pomocou nich zabezpečujeme, aby sa informácie o aktuálnej kampani dostali ku každému návštevníkovi.

Ribonny tiež docielia, že správu (napríklad o končiacej akcii) dostane zákazník nielen v prečítanom e-maile, ale aj po navštívení e-shopu.

V prípade odpočítavadla času do konca akcie tak nájde návštevník rovnaké odpočítavadlo v newslettri aj na e-shope.

Jednotlivé bannery či ribbony vieme dokonca podmieniť tým, či si návštevník e-mail otvoril alebo nie. A tak v prípade, ak chceme ponúknuť zľavu len odberateľom newslettra, ktorí si e-mail otvorili, banner na e-shope zobrazíme výhradne tejto skupine. 

E-mail s dynamickým odpočítavaním.

Efektívna personalizácia obsahu e-shopu

Okrem promo bannerov a ribbonov, ktoré slúžia na odkomunikovanie jednej správy, akcie či zľavy, s eyerimom pravidelne upravujeme aj obsah ich e-shopu, aby sme návštevníkom uľahčili nákupný proces. Čo je dôležité – robíme to bez potreby zásahu developerov.

Príklad doplnenia obsahu e-shopu eyerim cez Exponeu.

Napríklad počas Black Friday sme s klientom potrebovali upozorniť návštevníkov na blížiaci sa koniec akciových cien vybraných produktov. Cieľom bolo využiť urgenciu na predaj týchto produktov.

Pomocou nástroja Exponea sme vyvinuli funkciu odpočítavadla, ktoré sme zobrazili v zozname produktov a na detaile produktu.

Výhodou takýchto features cez Exponeu je, že ich môžeme zobrazovať výhradne určitému segmentu.

A tak podobné odpočítavadlo či akékoľvek iné bannery vieme zobraziť iba tým návštevníkom, ktorí na e-shope nikdy nenakúpili. Alebo tým, ktorí sa zaujímajú iba o určitý typ produktu, prípadne prišli na e-shop už niekoľkýkrát, no nákup stále nedokončili.

Vieme si tak zvoliť akékoľvek podmienky, ktoré nám v rámci stratégie danej kampane dávajú zmysel.

Odpočítavadlo konca akciovej ceny priamo v zozname produktov.


Príklad odpočítavadla konca akciovej ceny na detaile produktu.

Vloženie prekliku na kategóriu eyerim collection do zoznamu produktov pomocou toolu Exponea.

UX AB testing a Exponea

Keďže naša spolupráca s eyerimom je stále úzko spätá aj s UX/UI použiteľnosťou eyerim e-shopu, Exponeu vďaka jej pokročilým funkciám využívame aj v tomto smere.

Naše spoločné hypotézy, ktoré v oblasti dizajnu e-shopu máme, tak dokážeme efektívne otestovať priamo cez ňu.

Prvé testy spočívali vo veľmi jednoduchých úpravách – pozmenili sme farby CTA prvkov, dopĺňali sme texty či ikony.

Týmto spôsobom sme vedeli v rýchlom čase na e-shope zapracovať zmeny, ktoré sme vzápätí pomerne presne vyhodnotili.

Postupne sme však pomocou Exponey testovali aj náročnejšie úpravy, kde sa testovali rôzne verzie detailu produktu či košíka.

Príklad jednoduchého AB testu farby CTA prvku.

Výhodou UX AB testingu pomocou Exponey je, že daný test vieme smerovať na najrelevantnejší segment používateľov.

Potrebujeme otestovať umiestnenie buttonu iba pre používateľov, ktorí na eyerime ešte nenakúpili? Žiadny problém. Potrebujeme vložiť test iba na určité produkty, kategórie či podstránky? Vyriešené.

Chceme vytvoriť segment, kde výsledky AB testu nebude ovplyvňovať aktuálne prebiehajúca akcia? Jednoducho vyradíme daný segment z e-mailingu, nezobrazíme mu bannery a budeme s ním pracovať len v rámci potrebného AB testu.

Výsledky UX AB testov následne môžeme vidieť v zákazníckej karte v nástroji Exponea. V jednej platforme tak sledujeme kompletnú cestu zákazníka.

Vďaka tomu vieme, čo na e-shope robil, aké e-maily, sms-ky či push notifikácie mu prišli, ako s nimi interagoval a ako ho ovplyvnil AB test.

Zbavujeme sa tým potreby pracovať s viacerými nástrojmi a eliminujeme riziko, že sa výsledky jednotlivých kampaní, s ktorými sa pracujeme naprieč platformami, navzájom neovplyvňujú.

Nič nie je definitívne

Dôležitou súčasťou práce s Exponeou je sústavná optimalizácia kampaní s cieľom zlepšovania ich výsledkov. Nič nie je definitívne, a to sa týka aj výsledkov kampaní.

Zatiaľ čo dnes vytestujeme najlepšiu možnú verziu banneru či e-mailu, o niekoľko týždňov tento stav nemusí platiť. Preto sa musíme k jednotlivým kampaniam neustále vracať a optimalizovať ich.

Týka sa to všetkých kampaní – od opustených košíkov, opustených návštev, narodeninových či meninových e-mailov, pravidelného e-mailingu cez SMS-ky, push notifikácie až po obyčajné bannery.

Pravidelne sa k nim potrebujeme vracať, neustále optimalizovať ich výsledky a hľadať správne časy odosielania, predmety e-mailov či dizajny. Reagujeme tak na rýchle zmeny v správaní sa a potrebách návštevníkov.

Výborným príkladom sú bannery, pri ktorých získavame nových subscriberov newslettra. Táto kampaň je s nami od začiatku a keďže je najefektívnejším spôsobom zvyšovania databázy, ešte dlho s nami zostane.

Počas spolupráce sme ich otestovali niekoľko. Zameriavame sme sa na texty, dizajn a na to, čo novému subscriberovi ponúkame. Výsledky testov sa neustále menia, my však potrebujeme mať na e-shope tú verziu, ktorá bude v daný moment najefektívnejšia.


Príklady rôznych verzií bannerov, ktorými získavame nových subscriberov. Bannery reagujú na aktuálne kampane či čas v roku (Vianoce, Veľká noc či Black Friday).

Spoločná cesta hore

Výhodou dlhodobej práce na e-mailingu a automatizácii sú skúsenosti a dáta, ktoré postupne získavame. Práve na základe nich sa potom vieme jednoduchšie a presnejšie rozhodovať.

Tým, že v Marketingeri máme možnosť spolupracovať pri práci s Exponeou s viacerými klientmi, dokážeme naše know-how prenášať naprieč jednotlivými projektmi.

A ak niečo dobre funguje u jedného z klientov, môžeme podobné vhodné riešenie navrhnúť tomu ďalšiemu.

Klient sa tak nemusí učiť len na vlastných chybách. Prichádzame totiž s riešeniami, ktoré sme už otestovali na inom e-shope.

Aj vďaka eyerimu, jeho chuti inovovať a predovšetkým vďaka tomu, že nám dali svoju dôveru v čase našich začiatkov, sa nám podarilo veľké množstvo kampaní vyskúšať, otestovať a implementovať nielen na tomto projekte.

A najlepšie na tom je, že sme kamoši, ktorí sa navzájom tešia zo svojich úspechov.

Presne to napokon vnášame aj do našej spolupráce, vďaka ktorej sme sa na oboch stranách za uplynulé štyri roky posunuli míľovými krokmi vpred. Ďakujeme. 

Vladimír Darák

V Marketingeri pôsobím ako Account Manager, teda riešim predovšetkým biznis a accountujem projekty. Mojou snahou je, aby od nás vždy načas vychádzala kvalitná práca a aby sme spoločne s klientmi neustále napredovali. Rád sa hrabem v číslach a hľadám v nich súvislosti.

Mohlo by vás zaujímať