Žiadne skratky ani percentá vytrhnuté z kontextu. Ak vás zaujímajú práce agentúry Marketinger, musíte ísť do hĺbky. Pretože taký marketing robíme.

CASE STUDY | Strategy, Branding & Communication

K novej identite sme dotvorili e-shop aj obsah. Ako sa portál Masér.sk menil na Velvesa?

Nový názov, logo a vizuálna identita. E-shop Masér.sk bol po rebrandingu na Velvesa pripravený na zmenu zovňajšku aj expanziu na ďalšie trhy (sk, cz, hu, ro). Niečo mu však chýbalo. A neboli to iba PPC kampane, s ktorými nás klient pôvodne oslovil.

Klient je jednotkou na slovenskom trhu v masérskych a kozmetických produktoch. Našou úlohou bolo pomôcť s expanziou do zahraničia.

To niečo bola komunikačná stratégia značky a redizajn e-shopu s dôrazom na UX, aby na ňom vo výsledku zákazníci chceli zostať.

Projekt sme prebrali v novom šate, nebolo však zrejmé, čím sa odlíši od množstva ďalších podobných stránok. Čo bude komunikovať? Akým spôsobom sa prihovorí svojej cieľovej skupine – ľuďom z oblastí masérstva, fyzioterapie, wellness či kozmetiky?

Preto sme dlhé hodiny venovali tomu, aby sme cieľovú skupinu lepšie spoznali. Prechádzali sme diskusné fóra, hovorili s rôznymi profesionálmi, sledovali sme, čím ľudia v masérskej komunite žijú.

A práve to nám neskôr umožnilo lepšie nastaviť nielen komunikáciu značky, ale aj budúci Velvesa e-shop.

Ten sa napokon stal jedným z najprepracovanejších e-commerce projektov, aké sme kedy robili. S unikátnym dizajnom, premyslenou štruktúrou, rýchlym nákupným procesom i vernostným programom. Nič z toho by sa však neudialo, keby ľudia na strane klienta neboli profíkmi v tom, čomu sa venujú.

STRATEGY | Brand voice & slogan
Jednotky v intenzívnej starostlivosti

Z našich pozorovaní vyplynulo, že samotní maséri a fyzioterapeuti svoje povolanie pokladajú skôr za poslanie. Za najdôležitejšiu vec považujú pomoc ľuďom a úľavu od ich ťažkostí.

Zároveň aj samotný tím značky Velvesa pozostáva z ľudí, ktorí stále aktívne masírujú a presne vedia, čo maséri potrebujú.

Z toho sme usúdili, že tone of voice novej značky by sa mal niesť v obyčajnom, neformálnom a veľmi priateľskom duchu.

Žiadne zložité výrazy a odmeraná serióznosť, ale, naopak, uvoľnená, pozitívna a úprimná komunikácia. A najmä vždy ochotný prístup a pripravenosť pomôcť.

Prišli sme preto so sloganom  Jednotky v intenzívnej starostlivosti, ktorý nám to celé ucelil.

Jednotka je vždy časťou nejakého celku. Zákazníci, produkty aj samotný Velvesa tím – tí všetci sú súčasťou komunity, ktorú má táto značka združovať pod svojím menom.

Slogan zároveň odzrkadľuje ambíciu tímu Velvesa byť jednotkou v starostlivosti o komunitu masérov a fyzioterapeutov. Aby títo profesionáli mali v značke dostatočnú oporu a zázemie a sami sa tak mohli stať jednotkami v intenzívnej starostlivosti o svojich vlastných klientov.

DESIGN | Identity & Touchpoints
Touchpointy

Nový slogan sme pretavili aj do konkrétnych touchpointov. Maséri tak v rámci vernostného programu dostanú merch s odznakmi, perami, lepiacimi páskami, prázdnými vizitkami či hrnčekmi s označením, že sú  „Jednotky v intenzívnej starostlivosti”.

Takýmto spôsobom sa značka jednak snaží podporiť v komunite hrdosť na vlastnú profesiu, stať sa pevnou súčasťou komunity a zároveň šíri povedomie o terapeutoch aj medzi ich klientmi.

Písmeno “V” vyjadruje značku Velvesa a zároveň symbolizuje maséra pri masážnom stole. Tento princíp sme rozpracovali do patternu, ktorý pozostáva z mnohých masérov - jednotiek komunity.

CAMPAIGN | Product Marketing Campaign
Produktová kampaň

Myšlienku silne previazanej komunity sme posunuli ešte ďalej v produktovej kampani. Masérom sme sa prihovorili cez produkty, ktoré denne používajú, zatiaľ čo neznalým môžu evokovať niečo celkom iné. Digitálny ohrievač kameňov laikovi môže pripomínať fritézu, masažér hlavy zase pomôcku na varenie. Ale profesionálni maséri tieto predmety dobre poznajú. Takto sa cieľovej skupine opäť prihovárame jej rečou a dávame im najavo, že pre Velvesu sú práve oni tí výnimoční.

MAGAZINE | UX Design, Web Design & Dev 
Masér magazín

Klient si už predtým sám tvoril nejaký obsah na blog pod názvom Masér. Našou úlohou bolo pretvoriť blog na plnohodnotný online magazín s jasne definovanou identitou a obsahom novinárskej kvality.

Keďže sa na Google slovíčko “masér” často vyhľadáva, pôvodný názov sme zámerne zachovali a len sme ho presunuli na doménu velvesa.sk/maser.

Magazín sa prakticky okamžite rozbehol. Pod článkami sa živo komentovalo, komunita sa aktívne zapájala a diskutovala nielen na sociálnych sieťach, ale aj priamo na webe.

WEBSITE | UX Design, Web Design & Dev 
E-shop

Častým problémom väčšiny slovenských e-shopov, najmä v takomto segmente, je nevýraznosť. Podobajú sa ako vajce k vajcu. Stačí vymeniť logo a môžu byť čokoľvek iné. Ak chcete z davu vyčnievať, byť jasne rozpoznateľní a nezameniteľní, potrebujete mať dobre definovanú a premyslenú stratégiu. A UX dizajn a kreslenie wireframov riešiť až následne. Presne tak sme postupovali v prípade klienta Velvesa
A presne tak postupujeme vždy, keď niečo tvoríme.

Na základe stratégie sme navrhli redizajn, ktorý počíta s expanziou e-shopu na zahraničné trhy a jeho rýchly rast aj do ďalších segmentov podnikania v budúcnosti.  Veľký dôraz sme kládli na mobilné rozhranie. Na smartfóne sme sa snažili čo najviac priblížiť k prostrediu aplikácie.

Zamestnanci Velvesy sem môžu neustále pridávať nové a nové kategórie a pritom to vždy bude pôsobiť ako jednoduchý e-shop. Návštevník tu vždy nájde všetko, čo potrebuje.

Mali sme na zreteli, že pre klienta chceme vytvoriť taký e-shop, s ktorého údržbou by nemal mať do budúcna veľa práce. Aby aj po rokoch stále vyzeral, že sa na ňom niečo deje, a to aj v prípade, že by tam nepribudol žiadny nový obsah.

Vyriešili sme to drobným trikom. Doslova na každý roh sme pridali nejaký zaujímavý prvok, ktorý vyzýva k akcii. Návštevník tak má neustále dojem, že na stránke pribudla nejaká novinka či akcia.

Campaign | PPC & SEO
Performance marketing

Maser.sk bola jednak výborná doména a súčasne značka, na ktorú si za tie roky zvyklo množstvo masérov.

Aby sme v dôsledku rebrandingu neprišli ani o jedného zákazníka, kládli sme veľký dôraz na SEO a tiež na to, aby sme zmenu čo najlepšie odkomunikovali (najmä pomocou social a PPC).

Cez PPC kampane sme mesiace komunikovali zmenu názvu po rebrandingu, produktovú kampaň aj promo jednotlivých produktov.

Štyri mesiace bežala cez PPC a na Facebooku a Instagrame brandová kampaň s jasným claimom: Masér sa mení na Velvesa. Každému zákazníkovi, ktorý poznal pôvodný e-shop a skúšal ho vyhľadávať, sa prostredníctvom remarketingu zobrazovali bannery či textové reklamy o tom, že Maser.sk sa zmenil na Velvesa.

Okrem toho sme riešili aj spomínanú kampaň Jednotky v intenzivnej starostlivosti a, samozrejme, aj samostatné promo jednotlivých produktov.

Propagačné príspevky na sociálnych sieťach s odporúčaniami pre masérov.

PPC kampane sme spustili na Slovensku, v Česku a Maďarsku. A po dohode s klientom sme sa rozhodli vyskúšať aj nový trh – Rumunsko, ktorý sa nakoniec veľmi pekne rozbehol. 

Výsledok? Za pol roka od spustenia nového webu a PPC kampaní sa nám podarilo podiel nákladov na obrate (PNO) znížiť približne o polovicu a priemernú hodnotu objednávky zvýšiť o 47 %.

Velvesa – jednotky v spolupráci

Nebudeme vás nudiť ďalšími podrobnosťami, pretože sme riešili skutočne každý detail. Veľká pochvala však patrí ľuďom z Velvesy. Veľmi dobre sa nám spolupracovalo, každý krok sme s nimi mohli precízne konzultovať. Nakoniec je výsledkom jeden z najlepších a doposiaľ najväčších e-shopov, aký sme kedy v Marketingeri vytvorili. Vizuálne pekný, jednoduchý a do detailov prepracovaný. Čo poviete?

Projekt Velvesa v Marketingeri zastrešili: Michal Sučanský – vedenie projektu, Kristína Biela – komunikačná stratégia, 
Patrik Čaky – vizuálna komunikácia, Marek Černej & Monika Rezníčková - performance.

Ďalšie prípadové štúdie